L'encant de Ventalló

Ventalló

El terme de Ventalló és drenat per diverses rieres que desguassen al Fluvià, entre les quals destaca el Torrent Madral, que es forma als contraforts sud-orientals de la serra de Ventalló. El municipi de Ventalló , situat a la riba dreta del Fluvià, a la conca baixa del riu, s’estén des de les serres de l’interfluvi del Fluvià i del Ter, que assenyalen l’inici dels terraprims, i ocupa una bona part de la plana al·luvial fins a tocar els aiguamolls propers a la costa. El territori no arriba fins a la mar, però a l’extrem oriental, a Pelacalç i a Montiró, només se’n separa uns 2 km. El terme és drenat per diverses rieres que desguassen al Fluvià, entre les quals destaca el Torrent Madral, que es forma als contraforts sud-orientals de la serra de Ventalló. El terme comprèn, a part del cap de municipi, els pobles de Montiró, Pelacalç, Saldet, Valveralla i Vila-robau, el veïnat de l’Arbre Sec i el barri dels Masos.

Pel que fa al poble de Ventalló, es troba a 28 m d’altitud, a la dreta de la riera de Caudet, o de Ventalló. El poble forma un nucli compacte, amb carrers estrets, on es conserva un interessant conjunt d’edificis dels segles XVI al XVIII. Als afores, a la banda de ponent, hi ha el veïnat o barri dels Masos, d’origen més recent.

L’església de Sant Miquel de Ventalló fou, fins el 1606, sufragània de la parroquial de Valveralla. Aquell any fou erigida en parròquia independent. El temple, que degué acabar-se cap el 1673, manté encara en la seva estructura l’estil gòtic. El més interessant d’aquesta església és la seva decoració esculpida, d’estil barroc popular. Els seus agregats també disposen tots ells d’elements arquitectònics, esglésies, casals, masies… que us convidem a descobrir. El mateix passa amb les festes que n’hi ha a cada veïnat. Destaquem al maig, la Festa petita de Ventalló, i la festa Major, al setembre. A l’agost tenen lloc les festes majors dels Masos, Vila-robau, del Mas Gros i l’Aplec de la Mare de Déu de l’Om. A l’octubre, a més de la Festa Major de Valveralla, se celebra a Ventalló la Fira de l’Oli.

A part dels molts edificis religiosos escampats pel terme, també mereix una visita la Fundació Perramon, d’art modern, un museu que mostra 150 obres de 28 artistes, principalment pintura i escultura d’art contemporani des dels anys seixanta fins a l’actualitat, la majoria inèdites.

La Casa del Delme

A la banda de migjorn de la plaça de Ventalló podem veure un casalot medieval conegut com a la Casa del Delme. Es tracta d’un edifici dels segles XVI-XVII, amb espitlleres i una teiera de ferro forjat en un angle. El casal, segons alguns autors, fou emplaçat sobre les restes del castell medieval. El delme era la desena part de la collita que els vassalls pagaven al seu senyor o al rei. També es pagaven delmes a l’Església i als monestirs.

Ventalló, poble d’oli i oliveres

Encara hi ha una petita finca on perduren oliveres mil·lenàries que van resistir l’any de la fred, el 1956, i de les quals no es pot dir exactament l’edat. Ventalló celebra anualment una important fira dedicada a l’oli amb molta anomenada i que omple el poble de visitants i compradors.

Desplaça cap amunt